เกี่ยวกับเอฟดับบลิวดีประกันภัย

เราดำเนินธุรกิจในประเทศฮ่องกง ไทย และสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับบริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต ที่มีการดำเนินงานทั้งหมด 9 ประเทศในตลาดเอเชียโดยมุ่งเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่าย และการใช้เทคโนโลยีดิจิตัล ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการเปลี่ยนมุมมองของผู้คนมีต่อการประกันวินาศภัย

สำหรับประเทศไทย บริษัทเอฟดับบลิิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี 2563 จากบริษัท สยามซิตี้ ประกันภัย (SCI) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2491 หลังจากการเข้าซื้อกิจการ ในเดือนธันวาคม 2562​

เอฟดับบลิวดีประกันภัย ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายประกันภัยดิจิตัลของบริษัท โบลท์เทค ซึ่งเป็นธุรกิจอินชัวร์เทคระหว่างประเทศในเครือ แปซิฟิก เซ็นจูรี่ กรุ๊ป เจ้าของ เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต อีกด้วย

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เอฟดับบลิวดี ได้ที่ www.fwd.com

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โบลท์เทค ได้ที่ www.bolttech.io

Responsive image

วิสัยทัศน์

เราคือบริษัทประกันชั้นนำ ด้วยวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่ต้องการเปลี่ยนมุมมองของผู้คนต่อการทำประกัน ด้วยแรงบันดาลใจจากลูกค้าและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย นี่อาจไม่ใช่วิถีของบริษัทประกันโดยทั่วไป แต่เพราะเราคือบริษัทประกันที่แตกต่าง​

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายบ๊อบ เวาเทอร์ส

กรรมการอิสระ

นางสาววรดา ตั้งสืบกุล

นายจิรวัธน์ โฆษะปัญญาธรรม

ประธานกรรมการ

นายเควิน ไมเคิล โกลด์ดิ้ง

กรรมการ

นายกุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์

นายณัฐดนัย อินทรสุขศรี

นายสตีเฟน ตัน

ผมเชื่อว่า ตอนนี้ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการประกันภัยที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วทั่วเอเชีย ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ เอฟดับบลิวดีประกันภัย จะก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำท่ามกลางบริษัทประกันภัยชั้นนำในประเทศไทย เพราะเราทราบดีว่าทั้งช่องทางการนำเสนอแบบประกันและแผนความคุ้มครองที่ลูกค้าต้องการกำลังเปลี่ยนแปลงไป เราจึงพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผ่านช่องทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า และเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่เราต้องการเปลี่ยนมุมมองของผู้คนมีต่อการประกันภัย

บ๊อบ เวาเทอร์ส

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอฟดับบลิวดีประกัยภัย และ ผู้จัดการประจำประเทศไทย, โบลท์เทค ประเทศไทย

ข้อมูลทางการเงิน

ดาวน์โหลดเอกสารสถานะทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลบริษัท เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลประกอบการ จุดแข็ง และความก้าวหน้าของเรา

รายงานสถานะทางการเงิน

รายงานประจำปี

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน

หลักจริยธรรมทางธุรกิจของเรา

ความรับผิดชอบขององค์กร และหลักการที่เราใช้ในการดำเนินธุรกิจ

ดาวน์โหลดหลักจริยธรรมทางธุรกิจของเรา