ขั้นตอนการชำระค่าเบี้ยประกันภัย


ลูกค้าประกันวินาศภัย สามารถชำระเบี้ยประกัน ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งด้วย 2 วิธีง่ายๆดังนี้

1. โอนเงินค่าเบี้ยประกันเต็มจำนวนเข้าบัญชี

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา เอสพละนาด
ชื่อบัญชี บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 278-201183-2

2. หลังจากชำระเงิน ให้นำหลักฐานการชำระเงินโดยระบุเลขที่กรมธรรม์ ส่งมาที่

Email : compensation@fwdgi.co.th
LINE ID : 0814990621
แฟ็กซ์ 02-2029555